četvrtak, 9. lipnja 2011.

If you like sailing, you will love Vitar23

Poštovani,


prijavom na e-adresu:te svojim prisustvom na okupljanjima prigodom obilježavanja značajnih događaja u sklopu projekta Vitar, na koje budete pozvani, postajete potencijalni dobitnik prigodnih nagrada.

Do slijedećeg druženja ,srdačan pozdrav i dobar Vitar !

If you like sailing, you will love Vitar23

*Više informacija o projektu i multimedijalni sadržaj dostupni su na www.vitar23.com

Nema komentara:

Objavi komentar