ponedjeljak, 21. lipnja 2010.

Odgovor - INA, Sektor korporativnih komunikacija


Poštovani,

U posljednje vrijeme svjedoci smo teške gospodarske socijalne situacije u kojoj usprkos našim željama, nažalost nije moguće pomoći svima kojima je pomoć potrebna.
Sa zadovoljstvom smo proučili Vaš predmet ali kriteriji i smjernice za provođenje sponzorskih aktivnosti su sukladno poslovnoj politici takvi da su financijska ulaganja fokusirana isključivo na poslovne procese i unapređenje poslovanja naše tvrtke te stoga slijedom navedenog ne možemo prihvatiti poziv za sponzorsku suradnju.

Nadamo se da ćete i dalje pozitivno djelovati na kvalitetu života društvene zajednice te Vam želimo puno uspjeha u radu.

S poštovanjem,

Sektor korporativnih komunikacija
INA
INDUSTRIJA NAFTE d.d.
V.Holjevca 10
10020 Zagreb

petak, 18. lipnja 2010.

Sastanak sa predstavnicima Županijske komore Rijeka


Projekt Vitar je predstavljen predstavnicima Županijske gospodarske komore u prostorima Tehnološko inovacijskog centra Rijeka.

Gospodin Slavko Štambuk i gđa. Elizabeta Margitić Mihelec su kao predstavnici Županijske gospodarske komore prisustvovali prezentaciji projekta Vitar te je dogovorena suradnja i aktivna uloga komore u realizaciji projekta.

U sljedećem razdoblju će se obaviti detaljno upoznavanje komore sa svim komponentama projekta Vitar te dogovoriti akcije i manifestacije koje će pridonijeti realizaciji projekta. Županijska komora će svojim aktivnostima približiti projekt Vitar poslovnim subjektima  na području županije te organizirati sastanke sa potencijalnim proizvođačima trimarana Vitar23.

ponedjeljak, 14. lipnja 2010.

Odgovor - Coca Cola HBC Hrvatska d.o.o.


Poštovani,


zahvaljujemo Vam na javljanju i zamolbi za potporu u obliku donacije ili sponzorstva projektu koji ste nam ukratko opisali.

Unatoč svijesti o važnosti i društvenoj vrijednosti toga projekta moramo Vas, nažalost, obavijestiti da nismo u mogućnosti poduprijeti Vaš zahtjev.

Naime, sredstva koja smo namijenili za potporu takvim i sličnim sadržajima za ovu su godinu već raspoređena.

Zahvaljujemo na razumijevanju i želimo Vam uspjeh.


S poštovanjem,

Coca-Cola HBC Hrvatska d.o.o. 
Odjel za komunikacije i odnose s javnošću
Milana Sachsa 1
10 000 Zagreb

četvrtak, 10. lipnja 2010.

Preporuka projektu VITAR od UREDA PREDSJEDNIKA RH


Poštovani gospodine Cindrić,

Zahvaljujemo Vam na pismu upućenom predsjedniku Republike Hrvatske prof.dr.sc. Ivi Josipoviću te na priloženoj promemoriji projekta "VITAR"

Predsjednik Republike pozdravlja svaku inicijativu čijom bi se realizacijom omogućio napredak zemlje, prije svega zapošljavanje, usvajanje novih tehnologija, ravnomjeran razvoj svih hrvatskih krajeva i međunarodna promocija Republike Hrvatske. Premda u ovom slučaju nismo zaprimili stručnu analizu koja bi nam omogućila iskazati određeno mišljenje, iz opisa projekta vidljivo je da je riječ o zamisli koja ima mnogostruke gospodarske aspekte, od projektiranja i proizvodnje plovila, do unaprjeđenja turističke ponude i promidžbe Republike Hrvatske u svijetu.

Slobodni smo ovim putem zaželjeti Vam uspjeh u ostvarivanju ove ideje kao i u budućim poslovnim pothvatima.

S poštovanjem,

PREDSTOJNIK
Joško Klisović

http://www.vitar23.com/hrvatski/menu1-projekt-Vitar/podstranica5-preporuke

ponedjeljak, 7. lipnja 2010.

REPUBLIKA HRVATSKA - MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I ŠPORTAPreporuka projektu "Vitar"

Predmet: Projekt Vitar
- podrška, daje se
U vezi Vašeg dopisa koji ste dana 24.svibnja 2010. godine elektroničkom poštom uputili Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa, a u kojem tražite mišljenje o projektu pod nazivom "Vitar", ovim putem slobodni smo vam predstaviti naše mišljenje o navedenom projektu.
Prepoznajemo važnost ovog projekta, kako za popularizaciju jedrenja na lokalnoj razini, tako i za razvoj i popularizaciju jedrenja i hrvatskog športa općenito. Kako se ovaj projekt, u jednom svom dijelu, provodi i u cilju stvaranja boljih uvjeta za razvoj športskog jedrenja u Republici Hrvatskoj, projekt pod nazivom "Vitar" smatramo hvalevrijednim i korisnim projektom te ovim putem dajemo podršku navedenom projektu.
RAVNATELJ
UPRAVE ZA ŠPORT
Željko Klarić, dipl.iur.

subota, 5. lipnja 2010.

Hrvatska gospodarska komoraPrezentacija projekta Vitar u Hrvatskoj gospodarskoj komori 04.06.2010. u Zagrebu.
Na prezentaciji projekta sa potpredsjednicom Hrvatske gospodarske komore gđom. Vesna Trnokop Tanta, dogovorena je bliska suradnja projekta Vitar i Hrvatske gospodarske komore.


Komora, u skladu sa Zakonom:

1. promiče, zastupa, usklađuje i štiti zajedničke interese članica pred državnim i drugimorganima u zemlji i inozemstvu;
2. usklađuje međusobne interese članica;
3. promiče međuregionalno gospodarsko povezivanje;
4. procjenjuje mogućnosti i uvjete gospodarskog razvoja;
5. djeluje kod oblikovanja gospodarskog sustava i mjera ekonomske politike;
6. uspostavlja i razvija sve vrste poslovnih odnosa na domaćem i inozemnom tržištu;
7. daje mišljenja o bonitetu svojih članica;
8. utvrđuje uzance i potvrđuje postojanje i sadržaj poslovnih običaja;
9. potiče i razvija dobre poslovne običaje, poslovni moral i zaštitu potrošača;
10. razvija poduzetničku inicijativu;
11. sudjeluje u razvijanju sustava strukovnog obrazovanja za potrebe gospodarstva;
12. organizira dopunsku naobrazbu kadrova u gospodarstvu;
13. podržava i potiče istraživanja u gospodarstvu i za gospodarstvo, te inovacije postupaka, proizvoda i usluga;
14. razvija tehnološku infrastrukturu;
15. usklađuje gospodarske i društvene interese s područja ekologije;
16. razvija informacijski sustav Komore i poslovno informiranje članica;
17. vodi evidenciju registriranih poduzeća i radnji;
18. pruža pomoć prilikom osnivanja novih i pretvorbe postojećih poduzeća;
19. djeluje u procesu prestrukturiranja gospodarstva;
20. štiti interese članica na području radnog prava i socijalne skrbi;
21. priprema, zaključuje i prati primjenu kolektivnih ugovora;
22. surađuje s komorama u inozemstvu u cilju povezivanja komorskih sustava;
23. rješava tekuća pitanja od značaja za obavljanje gospodarskih djelatnosti;
24. obavlja druge zadaće određene Zakonom i ovim Statutom.Projekt Vitar je na ovaj način dobio vrsnog saveznika koji će pridonijeti uspješnoj realizaciji projekta.

http://www.hgk.hr